แท็ก

แมวหลับ

การเตรียมบ้านเพื่อต้อนรับแมว

Your Indoor Cat Guide: How to make my cat feel welcome การเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับแมว และการทำให้บ้านน่าอยู่สำหรับแมว เมื่อแมวย้ายบ้านไปสู่บ้านใหม่ ทั้งกลิ่นและเสียงอาจสร้างความเครียดให้กับแมวในการปรับตัวกับบ้านใหม่ได้…