แปรงฟันแมว กับ หมอกิ๊ง 💁 และ แมวเป็ด 🐱 เพราะสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ

1แปรงฟันแมว ด้วยแปรงและยาสีฟันสำหรับแมว ตามด้วย สเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากแมวกับ หมอกิ๊ง 💁 และ แมวเป็ด 🐱 เพราะสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ

แมวก็สามารถแปรงฟันได้เหมือนคน เพราะมีแบคทีเรียและหินปูน ซึ่งส่งผลต่อฟันและเหงือก ดังนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากน้องแมวก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับน้องเช่นกัน

น้องชื่อ “เป็ด” 🐱 แมวสลิดบ้านๆ น่ารักแสนซน l My name Cat Ped
Facebook : https://www.facebook.com/CatNamePed
Tiktok : https://www.tiktok.com/@itsmemeowped
Twitter : https://twitter.com/CatNamePed
พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องน้องกันได้นะคะ

#แปรงฟันแมว #ยาสีฟันแมว #สเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากแมว

ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น

โพสใกล้เคียง