3 ความคิดเห็น
  1. น้ําผึ้ง ล้ําวารีกุล กล่าวว่า

    หางยาวใหญ่จังใหญ่กว่าเป็นหนึ่ง

  2. น้ําผึ้ง ล้ําวารีกุล กล่าวว่า

    บุญหลงหายอีกแล้ว

  3. น้ําผึ้ง ล้ําวารีกุล กล่าวว่า

    เป็นหนึ่งจะรอดมัยนี่หาวยาวอ้วนมาก

ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น

โพสใกล้เคียง